Achtergrond Jeroen van Nieuwkerk

Van 1994 tot 2007 heb ik voor verschillende opdrachtgevers en werkgevers de rol van data/informatieanalist, ontwikkelaar, project- en team coördinator en consultant vervuld. Hierbij hield ik me zowel bezig met het inhoudelijke (ontwerp, bouw, implementatie en beheer van informatiesystemen, gegevensstructuren en managementinformatie) als met de afstemming tussen diverse stakeholders. In deze periode heb ik veel geleerd over het belang van een goed opgezette en gedocumenteerde informatiehuishouding en de verankering hiervan in de organisatie.

Subject matter expert Fircosoft

In 2007 werd ik gevraagd om als Fircosoft screening technologie expert een portfolio van KYC, CDD, transactiescreening en AML-systemen voor ABN-AMRO te helpen opzetten en de kennis hierover uit te dragen en te borgen in de organisatie. Dit was een rol waarin ik me goed thuis voelde, omdat ik hier vanuit een centrale positie het hele speelveld kon overzien en te maken kreeg met een enorme diversiteit aan collega’s met wie ik kennis en ervaring uitwisselde. Erg prettig was in die periode de samenwerking met een aantal inhoudelijk gedreven projectmanagers. Waardoor projecten in goed onderling contact gerealiseerd konden worden.

KYC / CDD, AML en non-financial risk data consultant

In 2009 heb ik me als zelfstandige gevestigd. Onder de naam Jeroen! Brug en Bouwer richt ik me met name op het regulatory compliance domein van organisaties. Als Data Consultant heb ik opdrachten gedaan voor ING Bank, NN Group, ABN-AMRO, Fortis Commercial Finance en ABN-AMRO Commercial Finance. Het betrof hier onder meer analyse, advies en inrichting van Ken-Je-Klant (KYC) en anti-witwas (AML) gerelateerde processen en oplossingen, het maken van transparante risicoberekening modellen en veel data(kwaliteits)analyse en engineering.

Datamanagement specialist / Datakwaliteit analist

Sinds 2011 heb ik een business partnership met Transcriptum, een organisatie van specialisten op het gebied datamanagement (met een focus op datakwaliteit en datamigratie) waarbij privacy en security ook een steeds grotere rol spelen. Ik vind het prettig om kennis en ervaring te delen, te leren van anderen en samen met collega-zelfstandigen projecten te doen vanuit het perspectief data, inhoud en kwaliteit. Ik word door mijn collega’s zeer gewaardeerd vanwege de energie die ik steek in het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen die ondersteuning bieden in hun werk. In recentere jaren heb ik ook diverse datamigratieopdrachten in Transcriptum-verband uitgevoerd.

Privacy / gegevensbescherming

Gezien de ontwikkelingen op diverse fronten die impact hebben op privacy en gegevensbescherming, heb ik sinds 2016 mijn focus verbreed naar dit aandachtsgebied, o.a. door zelf een FG opleiding te volgen en een CIPP/E certificering te behalen en het geven van awareness trainingen aan anderen en het uitvoeren van implementatieprojecten. Tevens ben ik lid van de kennistafel privacy van de VCO en voorzie mede-vakgenoten van hieruit van een klankbord en ondersteuning.

Data Science & Business Analytics

Anno 2021 willen we graag dat algoritmen ingezet kunnen worden om producten en diensten nog beter te maken. Veel organisaties ‘doen er iets mee’. Dat is alleen niet voldoende om er ook succesvol mee te kunnen ondernemen. Ik heb daarom in 2021-2022 een post-academische opleiding data science & business analytics gevolgd om zowel conceptueel als hands-on meer inzicht en ervaring te krijgen bij dit deel van het data management vakgebied. Hiermee verbreed ik mijn veelzijdigheid als data consultant en kan ik collega’s en klanten helpen om succesvol de toekomst in te gaan.