Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2021.

Beste websitebezoeker,

De website brugenbouwer.nl van Jeroen! B.V. (handelend onder de naam Jeroen! Brug en Bouwer) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. We maken alleen gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren, zodat wij functionaliteiten daarop kunnen aanpassen en verbeteren. Hiervoor hebben we geen toestemming van je nodig.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op brugenbouwer.nl geanonimiseerd gegevens over je gebruik van de site verzameld. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kunt je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Jeroen! B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op brugenbouwer.nl worden gepubliceerd. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan de verklaring vermeld.