Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2021.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt je aangeboden door Jeroen! B.V.. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt brugenbouwer.nl) rust auteursrecht. De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Jeroen! B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Aansprakelijkheid

Jeroen! B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het domein brugenbouwer.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.
Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein brugenbouwer.nl) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Jeroen! B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook informatie bevatten over producten en/of diensten die niet bij Jeroen! B.V. verkrijgbaar zijn.

Gegevensverstrekking

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die je Jeroen! B.V. toestuurt (al dan niet per postadres, e-mail of contactformulier) zijn in principe niet confidentieel en mogen door Jeroen! B.V. vrijelijk en zonder jouw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Jeroen! B.V. daarbij toegestaan om door jou voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Alle gegevens die u stuurt naar Jeroen! B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Wijzigingen in deze disclaimer

Jeroen! B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wijzigingen zullen op op onze site brugenbouwer.nl worden gepubliceerd. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan de verklaring genoemd.